Indien uw behandelaar of huisarts aangeeft uzelf aan te melden, dan kunt u contact op nemen met nummer: +31 6 81112517.

Ik tracht met u een afspraak te maken op een zo kort mogelijke termijn.  De “wachttijd” tot de eerste afspraak varieert sterk, afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen.  Er is geen wachttijd tussen intake en het aanvangen van een evt. behandeling.

Indien u belt dan neem ik kort de klachten met u door en bepaal met u of een verwijzing naar mij geïndiceerd is.  Over het algemeen zijn er voor het intakeproces twee afspraken nodig, maar dit kan variëren.

De huidige wachttijd is: Momenteel kan ik, vanwege een overvolle praktijk,  helaas geen nieuwe mensen aannemen. 

Het is van het grootste belang dat u een correcte verwijsbrief krijgt van uw huisarts.

Op de verwijsbrief is het noodzakelijk dat er staat dat de huisarts naar de specialistische 2e-lijns GGZ  verwijst.  Een AGB code van de huisarts.  De naam van de specialist, van mij in dit geval.  Er dient een hypothetische diagnose te worden vermeld door de huisarts, waardoor het geindiceerd is dat u naar mij wordt verwezen.  De datum op de verwijsbrief dient van voor het eerste intakegesprek te zijn.  Indien u bij het eerste intake gesprek nog geen verwijsbrief heeft, of deze bent vergeten, ben ik helaas genoodzaakt de eerst volgende afspraak uit te stellen, tot dat ik de een (juiste) verwijsbrief in mijn bezit heb. 

Het aanleveren van een correcte verwijsbrief, is de verantwoordelijkheid van de client.

Indien er geen correcte verwijsbrief aanwezig is, kan het gedeclareerde bedrag worden teruggevorderd door de verzekeraar.  De client is dan verantwoordelijk voor betaling van het openstaande bedrag.

De praktijk heeft een overeenkomst met de volgende verzekeraars:

Zilveren Kruis-Achmea

VGZ

Caresco

Menzis 

CZ 

Zorg en Zekerheid

AON

Het is van belang dat u mij de juiste verzekeringsgegevens aanbiedt bij de intake.  Mocht u langer dan een jaar in behandeling zijn en u wisselt van zorgverzekeraar, is het uw verantwoordelijkheid deze nieuwe gegevens tijdig aan mij door te geven. Sommige verzekeraars werken met krappe budgetten, die snel verbruikt zijn. Indien u naar een verzekeraar bent gegaan, die een beperkt budget en uw behandeling komt boven het aan mij gegeven budget, en u heeft mij dit niet aangegeven, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van het openstaande bedrag.