Doelgroep: Hoger opgeleiden

Voor behandeling van: oa.burnout, somberheid, angsten, vastlopen in werk, vastlopen in relatie.

Voor wie:

Indien u al lang, keer op keer, tegen bepaalde facetten van uw eigen gedrag en/of emoties aanloopt en hierdoor in de problemen komt, op het werk, in relatiesfeer, sociaal of anderszins.  Deze problemen kunnen bijvoorbeeld zijn: het vastlopen in het werk, burn-out klachten en/of relatieproblemen.

Benodigdheden voor een succesvolle behandeling:

Onderliggende (verergerende) psychiatrische stoornissen zijn uitgesloten of adequaat behandeld, of zijn in ernst verminderd en er geen sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

De problematiek dient al langer te bestaan en is niet onlangs acuut ontstaan ten gevolge van een indrukwekkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het verbreken van een relatie, ontslag, of het winnen van de loterij.

Er is een duidelijke en reële hulpvraag en er wordt last ervaren van boven-genoemde en de mogelijkheid tot het verkrijgen van inzicht is aanwezig.

Concrete voorbeelden van klachten zijn:   

        -het te vaak te schuldig voelen voor bepaalde ondernomen acties

        -het continue over de eigen grenzen heen gaan op het werk, relatie, of

         anderszins

       – te veel ondergeschikt gedrag t.o.v. een baas, partner, familielid

       – veel conflictvermijdend gedrag vertonen

       – te heftig boos, te angstig of anderszins te emotioneel reageren op

         gebeurtenissen

Missie:

U, als cliënt, in een relatief kort(er) tijdsbestek, het meeste uit uzelf te leren laten halen, en een gezond, duurzaam herstel en ontwikkeling te bewerkstelligen voor de toekomst.

Aanmelding coaching:

Indien u contact opneemt, dan neem ik kort de klachten met U door en bepaal met U of een verwijzing naar mij geïndiceerd is.  Indien dit het geval is, dan ik maak twee afspraken

met u voor het intake proces.

Het intake proces houdt in (over het algemeen twee afspraken):

-Een zorgvuldige diagnostische screening.  Hierin worden uw klachten en/of symptomatologie uitgebreid onderzocht.  Ook wordt een psychiatrische screening gedaan, om onderliggende stoornissen uit te sluiten. 

-Een concluderend en advies gesprek. De bevindingen worden uitgebreid met U besproken. 

-Het maken van beleid met u. Er wordt met u beleid gemaakt betreffende het coachingstraject, het te bereiken doel en het aantal afspraken.

Coachingstraject:

Ik werk volgens mijn eigen gevormde AIR-DIP methode. Deze methode staat voor Therapy for Assessment, Insight and Reprogramming of Dysfunctional Integrated Patterns.

Ik maak hierbij gebruik van mijn expertise en (eigen) ervaring als psychiater, kinder- en jeugdpsychiater. Ik heb de afgelopen jaren hiermee vele mensen in zeer korte tijd het door hen gestelde doel laten bereiken en te behouden.

Voor uitgebreidere uitleg van deze methode, klikt u op AIR-DIP.

Betaling coaching:

-Er geldt een met u overeengekomen uurtarief.

-Voor de Six days coaching session, inclusief follow up, geldt een package-prijs.

-Tarieven betreffende coaching zijn exclusief btw.

Indien u vragen heeft of anderszins, neemt u dan alstublieft contact op.