Therapy for Assessment, Insight and Reprogramming of

Dysfunctional Integrated Patterns

Voor wie:

Indien u lang, keer op keer, tegen bepaalde facetten van uw eigen gedrag en/of emoties aanloopt en hierdoor in problemen komt, op het werk, in relatiesfeer, sociaal of anderszins.  Deze problemen kunnen bijvoorbeeld zijn: het vastlopen in uw werk, burn-out klachten en/of relatieproblemen.

Concrete voorbeelden van klachten zijn:   

         het te vaak te schuldig voelen voor bepaalde ondernomen acties

         het continue over de eigen grenzen heen gaan op het werk, relatie, of

         anderszins

         te veel ondergeschikt gedrag t.o.v. een baas, partner, familielid

         veel conflictvermijdend gedrag vertonen

         te heftig boos, te angstig of anderszins te emotioneel reageren op

         gebeurtenissen

Onderliggende (verergerende) psychiatrische stoornissen zijn uitgesloten of adequaat behandeld, of zijn in ernst verminderd en er is geen sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

De problematiek dient al langer te bestaan en is niet onlangs acuut ontstaan ten gevolge van een indrukwekkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het verbreken van een relatie, ontslag, of het winnen van de loterij.

Er is een duidelijke en reële hulpvraag en er wordt last ervaren van boven-genoemde en de mogelijkheid tot het verkrijgen van inzicht is aanwezig.

Vereist van u, voor een succesvolle behandeling:

Inzet, discipline en uithoudingsvermogen om dit proces aan te gaan zijn essentieel en de wetenschap dat er geen wonderen bestaan (waardoor deze juist wel zouden kunnen optreden).

Missie:

De cliënt in een relatief kort(er) tijdsbestek, het meeste uit hem- of haarzelf te leren laten halen, en een gezond, duurzaam herstel en ontwikkeling te bewerkstelligen voor de toekomst.

Inhoudelijk:

Bij de cliënt inzicht en perspectief te creëren in de ontwikkeling van zijn of haar klachten, hoe deze klachten hebben kunnen ontstaan en hoe deze (mogelijk) verholpen kunnen worden. 

Het onderzoeken, verhelderen en inzichtelijk maken van mogelijke onder-liggende disfunctionele patronen, welke mogelijk de huidige klachten aanwakkeren en/of in stand houden. 

Het doel is bereikt als de cliënt bovengenoemde kan herkennen in het hier en nu en tevens erkenning (rust) ervaart voor zichzelf en nieuwe gezonde passende patronen in het “hier en nu”  kan implementeren.

Fasen:

1: Diagnostische fase: diagnostiek en voormeting.

2: Inzichtfase: uitgebreide uitleg toegespitst op uw klachten/symptomatologie, ontstaan en ontwikkeling.

3: Onderzoeksfase: het concretiseren, inzichtelijk en “behapbaar” maken van uw huidige klachten/symptomatologie en concretiseren van bestaande disfunctionele patronen.

4: Herkenningfase en erkenningsfase: Herkenning en erkenning bewerkstelligen voor het ontstaan en ontwikkeling van uw disfunctionele patronen in het dagelijks leven, het onderzoeken en herkennen van signalen voorafgaand aan het optreden van een optredend disfunctioneel patroon.  Het met U maken van een passende “toolbox” om de kans terug te vallen in een disfunctioneel patroon te verminderen.

5: Praktijkleerfase: Bovengenoemde en nieuw aangeleerde “tools”  integreren in het dagelijkse leven.

Duur:

-Variërend tussen 3 en 12 sessies, durende: 1 uur.

-De tijdsduur van de gehele therapie kan uiteraard variëren, afhankelijk van frequentie van afspraken.

Indien U vragen heeft, neemt U dan alstublieft contact op.