kenniscentrum-kjp.nl: informatie over psychiatrische aandoeningen en behandelingsmogelijkheden bij kinderen/jeugdigen, maar ook nuttige informatie voor volwassenen

brainwiki.nl: informatie voor kinderen en adolescenten over hun klachten

psychiatrienet.nl: informatie over psychiatrische aandoeningen, behandelingsmogelijkheden en heel veel links naar andere verantwoorde en nuttige sites

balansdigitaal.nl: Landelijke Vereniging voor ouders met kinderen met ontwikkelingsproblematiek, ADHD, gedragsproblematiek, leerproblemen, PDD-NOS

aacap.org: kinder- en jeugdpsychiatrie organisatie, Verenigde Staten

psych.org: volwassenpsychiatrie organisatie, Verenigde Staten

cacap-acpea.org/en/cacap/Welcome_p802.html: kinder- en jeugdpsychiatrie, Canada

knmg.nl: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

psyq.nl: ADHD bij volwassen, informatie en test